Welkom bij IDAHOTIQZ!

Cast IDAHOTIQZ 2023

Welkom bij IDAHOTIQZ! De Nederlandse versie van IDAHOT.
Actie tegen ongelijke behandeling, stigmatisering en discriminatie blijft hard nodig. Dat keren wij om met een evenement dat de eenheid en diversiteit van de Regenboog-gemeenschap uitstraalt. Een actie voor onze emancipatie, voor samenwerking en wederzijds respect binnen de regenboogcommunity. We doen het samen, met kunst en theater. En daar kunnen we 17 mei eindelijk weer met elkaar van genieten, jij dus ook!.