Welkom bij IDAHOTIQZ!

Cast IDAHOTIQZ 2023

Welkom bij IDAHOTIQZ! De Nederlandse versie van IDAHOT.
Actie tegen ongelijke behandeling, stigmatisering en discriminatie blijft hard nodig. Dat keren wij om met evenementen die de eenheid en diversiteit van de Regenboog-gemeenschap uitstralen. Een actie voor onze emancipatie, voor samenwerking en wederzijds respect binnen de regenboogcommunity. We doen het samen, met kunst en theater. Op 19 juli 2024 is ons volgende evenement, meer info kun je eind mei vinden op deze website!